Využijte Váš obchodní CRM systém na maximum

 • Odstraníme bariéry používání CRM systému v hlavách vašich obchodníků.
 • Zvýšíme tak návratnost investice do CRM systému.
Nabídku zajišťuje: 
BizEasier

S čím pomůžeme

 • Identifikujeme společně nejčastější bariéry používání CRM systémů.
 • Uděláme kroky k jejich odstranění či zmenšení.

Bariéry využití CRM systémů lze shrnout do následujících námitek obchodníků:

 • Proč bych to zadával, když se to stejně k ničemu nepoužije…
 • Vystačím si s papírovým sešitem, Excelem, Outlookem….
 • Zadávání je strašně nepohodlné, často musím zadávat ta samá data x krát…
 • Nebaví mě tam údaje zadávat, tak se tomu snažím vyhnout, co to jde…

K odstranění bariér může vést vhodně zkombinovaná sada následujících kroků.

1. Zmapování bariér Zmapování subjektivních a objektivních bariér v používání obchodního (CRM) systému mezi různými skupinami uživatelů – obchodníci, servis, marketing, administrativa, vedení, mateřská společnosti či vlastníci.
2. Zviditelnění přínosů Společné vytvoření mapy zákaznických informací a aktivit. V té je zachyceno, k čemu všemu jsou resp. mohou být informace o zákaznících využívány. Zviditelňuje tak jejich přínosy. Zároveň umožňuje v širším týmu sdílet zkušenosti s tím co pro akvizici, rozvoj a udržení zákazníků lze dělat.
3. Úpravy systému Zmapování možných úprav CRM systému tak, aby se snížily objektivní bariéry užívání a zároveň se zviditelnily přínosy uložených informací, například výstupem: „Díky zadání X nových dat můžeme oslovit o Y více zákazníků pro produkt Z„.
4. Změny zodpovědností a dovedností Zmapování možných změn zodpovědností a dovedností při zadávání, zpracování a využívání zákaznických informací včetně možnosti outsourcingu některých činností na externí dodavatele, tak aby seobchodníci mohli soustředit na to, v čem jsou silní, co je baví a přináší výsledky tj. „obchodování“ a ne „administrativními činnostmi“.
5. Společná diskuze Diskuze s uživateli CRM systému o tom, které činnosti, proč a jak lze dělat efektivněji v CRM systému než v klasických nástrojích tj. papírech, tabulkách, dokumentech atd. Využívají se přitom informace zjištěné v předchozích krocích. Cílem je ve společném týmu dojít ke změnám, které objektivně vylepší využití CRM systému a přitom subjektivně jsou vnímané týmem jako smysluplné.

Naše podpora

Přesná forma a časování takového projektu záleží na situaci. Základní věci lze probrat na hodinové konzultaci. Stejně tak lze outsourcovat celý projekt a jen se těšit na výsledky.


Máte zájem o tuto nabídku?

Související tipy: 

Jak si vybudovat velkou databázi zákazníků?

 1. Jak zvládnout první kontakt?
 2. Jak s kontakty dále pracovat?
 3. Jak s budováním kontaktů začít?
Číst více