Jak znát vždy toho správného člověka... aneb jak na networking

Znát správného člověka ve správný čas má (nejen) v podnikání cenu zlata. Klíčovou cestou k tomu je “networking”. Využíváte jeho potenciál na maximum?

Kvalitní osobní vztahy jsou pro podnikání nezbytné
Networking se může naučit každý
Základní tipy pro budování úspěšně networkingové sítě

Co je networking? 

Networking je aktivita, při které se lidé navzájem poznávají, budují dlouhodobé vztahy a vytváří pro sebe vzájemně nové obchodní příležitosti. Je tedy především navazováním, budováním dlouhodobých kontaktů, udržováním dobrých vztahů. Cílem je, aby si vás lidé pamatovali, ve správnou chvíli se na vás obraceli a doporučovali vás dále. Zatímco někdo ho má v krvi, jiní se k němu musí dopracovat. Jde to!

Proč dělat networking?

Networking děláte proto, abyste vytvořili kvalitní okruh kontaktů. Což je zásadní, protože byznys sami neuděláte. Potřebujete kolem sebe zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a ty, kteří vám pomůžou a posunou vás dál.

Kvalitní okruh kontaktů není jen seznam vizitek v šuplíku nebo v počítači, jsou to skuteční lidé, které znáte vy a kteří znají vás. A s těmito lidmi potřebujete mít vztahy opravdu kvalitní, protože potřebujete, aby věřili – ve vás, ve vaši práci a ve vaše produkty. Čím lepší podnikání chcete mít, tím více kvalitních vztahů ve své síti potřebujete. Kvalita lidí kolem vás totiž odráží kvalitu vašeho byznysu.

Když uvážíte, že každý podnikatel zná v průměru dalších 250 kontaktů, tak to znamená, že za každým podnikatelem se skrývá obrovský potenciál, do kterého vám může otevřít pomyslnou bránu. Leží zde mnoho zakázek, mnoho obchodních příležitostí, mnoho rad, tipů, nápadů a způsob byznysu, kvůli kterému stojí za budovat a udržovat dlouhodobý obchodní vztah založený na důvěře a vzájemné pomoci.

Jaké jsou přínosy networkingu?

 1. Získáte nové zakázky prostřednictvím referencí a doporučení
 2. Vytvoříte si další obchodní kanály pro distribuci vašich produktů a získávání doporučení
 3. Setkáte se s novými obchodními příležitostmi pro vaše podnikání
 4. Vybudujete a upevníte osobní vazby na kontakty, které potřebujete ve svém podnikání znát
 5. Získáte kvalitnější dodavatele a dlouhodobé odběratele
 6. Dostanete se k radám, tipům a nápadům pro vaši firmu z pohledu třetích stran
 7. Získáte přístup ke kvalitním zdrojům nových zaměstnanců nebo pro sebe najdete nové uplatnění
 8. Doporučení často nabízí cenově výhodnější produkty a lepší služby poskytnuté na základě základě dobrých vztahů a kontaktů
 9. Networking je příjemným společenským způsobem prodeje a výdělku peněz.

Co vám networking nesplní

Networking NENÍ OKAMŽITÝ ZISK, je to dlouhodobá záležitost. Začít s networkingem, když vám dojdou zakázky je pozdě. Vybudování nového obchodního vztahu založeného na důvěře trvá v průměru 6-9 měsíců.

Co potřebujete umět

Aby pro vás byl networking opravdu úspěšným a efektivním nástrojem, je potřeba osvojit si klíčové dovednosti KOMUNIKACE. Co to znamená?

Navažte rozhovor

Navázání konverzaci je pro mnoho lidí kámen úrazu. S jednoduchou pomůckou to jde hladce. Existují dvě velmi jednoduché, praktické a funkční rady. 

 • Než jdete na networkingovou akci, obchodní jednání, atd. předem popřemýšlejte o společném tématu, na které můžete začít hovořit. 
  • Na workshopech a seminářích to můžou být otázky spojené s obsahem, lektorem, nebo jaké mají i jiní zkušeností s tímto druhem workshopu. 
  • Na večírcích to může být hovor o prostorách, hostiteli, rautu, programu, atd.
  • Na obchodních jednáních to může být hovor o prostorách, parkování, cestě, obchodním dni, a hlavně o jeho podnikatelských aktivitách.
 • Připravte si do zásoby pár otázek, které můžete ve chvíli ticha položit. Nepříjemné situace, kdy se rozhostí ticho, je nejlepší zachránit otázkou, která je otevřená a souvisí s danou situací. Nejlépe ještě vyjádří váš zájem o daného člověka. Otázky si připravte v klidu před schůzkou, vymýšlet něco, když už je “ticho” je pozdě.

Vzbuďte zájem

Druhou z klíčových dovedností je umění VZBUDIT ZÁJEM. Nezapomínejte, že zájem o vaše nápady a produkty vzbuzujete VY. Váš přístup k lidem, umění komunikace a zájem o ně rozhodne o tom, zda ho budou zajímat i vaše podnikatelské aktivity a zda s vámi bude chtít zůstat v kontakt.

Máte skvělou firmu, skvělé nápady, vaše produkty řeší problémy mnoha firem, je tedy potřeba takto skvělé věci i skvěle REPREZENTOVAT. Čím také můžete vzbudit zájem je jasné, stručné a výstižné vysvětlení v čem váš produkt komu pomáhá. Případně jakou pomoc pro něj konkrétně hledáte.

Můžete si to natrénovat v okruhu své rodiny nebo přátel, kteří nejsou vašimi zákazníky. Zabijete tak 2 mouchy jednou ranou - informujete o tom, co děláte jeden z nejdůležitějších a nejopomíjenějších okruhů vašich kontaktů a získáte velmi reálnou a přímou zpětnou vazbu, zda je srozumitelné a jasné, co vaše firma dělá.

Zajímejte se

Dokážeme lidem sáhodlouze povídat o výjimečnosti našich produktů, co všechno jim to vyřeší, jak je to výhodné a za super cenu. Ale když se o druhého začnete zajímat, nejen že “vystoupíte z řady”, ale získáte mnoho důležitých informací. Na ty můžete reagovat  a postupně tak začít budovat dlouhodobý obchodní vztah. Zjistíte, co právě daný člověk řeší a v čem potřebuje pomoci. Pak se můžete stát tím, kdo pomůže, poradí, doporučí a v řadě stovek kontaktů, které kolem sebe člověk má, se posunete na žebříčku výš - k těm, kteří se nezapomínají.

Nabízejte pomoc

Když se setkáte s potenciálním zákazníkem, nepřemýšlejte nad tím zda „koupí – nekoupí“. Nemyslete na uzavření obchodu jako na jedinou misi setkání. Zkuste se na člověka, který sedí proti vám podívat z pohledu: “JAK VÁM MOHU POMOCI?” Je důležité tedy myslet na to, na jakém základě postavíte nový obchodní vztah a hlavně, jak ho budete udržovat. A přístup JAK VÁM MOHU POMOCI je k tomu nejlepší pomůckou.

Vytrvejte

Myslete na to, že statistiky jen 3 % zákazníků si od vás koupí na prvním setkání. A zhruba 80 % po více než pátém kontaktu. Někdy proto trvá, než se do svého cíle dostanete. A proto vyzkoušejte pár tipů pro udržení kontaktu:

 • Žádný dlouhodobý obchod se nemůže uskutečnit, aniž by se obě strany poznaly, vážily si jedna druhé a důvěřovaly si.
 • Každý máme 2 uši a 1 ústa – používejte je ve správném poměru a naslouchejte. Naslouchejte více, mluvte méně.
 • Během rozhovoru s někým novým se vždy ptejte sami sebe, kdo z těch, které znáte, by mohl být pro něj užitečným kontaktem nebo doporučením.
 • Ujistěte se, že váš potenciální klient ví, jaké služby nabízíte a v jaké oblasti jste schopni pomoci. 
 • Více doporučení i byznysu získáte od člověka, se kterým jste v pravidelném osobním kontaktu, než od někoho, kdo vás zná spíše jen z newsletteru.

Přejeme vám mnoho úspěchů!

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Jak dělat dobře telefonické kampaně

 1. Jaké cíle má telefonát mít? Čeho je možné dosáhnout?
 2. Na jaké skupiny cílit a komu volat? Jak zaujmout?
 3. Proč mít připravený skript a proč sledovat jeho účinnost?
Číst více

Jak zvýšit obrat prodejem po telefonu?

 1. Proč potenciálním zákazníkům telefonovat?
 2. Co si před telefonátem připravit?
 3. Co od něj očekávat?
Číst více

6 tipů jak psát, aby vám klienti rozuměli

 1. Co si dobře rozmyslet před psaním textu?
 2. Jaký má text být?
 3. Jak začít?
Číst více